Byggeplass avgrensing

KR-3Tufcoat Krympeplast kan anvendes som støvskjerm eller værbeskyttelse av råbygg eller reisverk. Lokal tildekking,  fasadeåpninger og tildekking av vindusåpninger med formål om å sikre, forhindre støvutslipp eller for fyring.  Krympeplastens egenskaper tilbyr unike løsninger for tildekking og støvkontroll. Krympeplasten kan monteres på stillas eller tilgjengelig rammeverk for å skape den perfekte vær- og støvbeskyttelsen.

Ved å kjøpe krympeplast direkte fra oss eller la et av våre erfarne arbeidslag ta seg av installasjonsjobben, kan man forsikre seg om at stillas, reisverk eller andre objekter blir kvalitetsmessig innkapslet. Man slipper å bekymre seg for forurensing til luft/vann/grunn ved bruk av krympelast som tildekkingsmateriale.

KR-4Fordeler ved bruk av krympelast som støvskjerming:

  • Innkapsler arbeidsområdet og beskytter mot vær og vind.
  • Forhindrer inngripen i nærmiljø.
  • Skaper et rent og ryddig inntrykk av en byggeplass.
  • Kan monteres uavhengig av stillas.

RELATED CONTENT