Krymping av Bruer

Et vanlig anvendelsesområde for krympeplast er inndekking for bro-vedlikehold. Bro-vedlikehold setter høye krav til utslipp da det ofte kommer i konflikt med natur eller mennesker. Ved å pakke inn arbeidsområdet i krympeplast hindrer man utslipp og fallende gjenstander. Giftig avfall fra sandblåsing og maling fra brokonstrusjonen forblir i det innpakkede området og kan effektivt samles opp og transporteres ut til riktig kildesortering.

Ved å innkappsle stillas rundt brokonstruksjonen i krympeplast og sveise alle skjøter, skapes et forseglet innemiljø. Krympeplasten blir en membran som tar opp alt avfall og forhindrer skade på ytre miljø. Dette gjør krympeplast til et perfekt produkt for å holde forskjellige miljøer adskilt.

Ved å kjøpe krympeplast direkte fra oss eller la et av våre erfarne arbeidslag ta seg av installasjonsjobben, kan man forsikre seg om at stillas, reisverk eller andre objekter blir kvalitetsmessig innkapslet. Man slipper å bekymre seg for forurensning til luft/vann/grunn ved bruk av krympeplast som tildekkingsmateriale.

  • Vår flammehemmende 300 micron krympeplast er tykkere og mer varig enn tradisjonell pressenning, og er velegnet for sandblåsing etc.
  • Med Tufcoat krympeplast kan broer og konstruksjonerer innkapsles helt og forhindre utslipp til elver eller andre nærliggende miljøer under brovedlikehold.

RELATED CONTENT