Luftfart

Krympelast AS fører effektive beskyttelsesløsninger for luftfartsindustrien.
Alt fra beskyttlse av flykropp og vinger, til motorkomponenter og helikoptre.

Ved å bruke krympeplast som beskyttelse eliminerer man faktorer som kan skade sensitive komponenter under transport og lagring.

Krympeplasten krympes rundt objektet for å skape et forseglet, stramt skall som forsikrer at møkk og støv ikke trenger igjennom til objektet som er forseglet.
Krympeplasten inneholder også stoffer som hindrer UV stråling for å beskytte objektet.

Ved å kjøpe krympeplast direkte fra oss eller la et av våre erfarne arbeidslag ta seg av installasjonsjobben, kan man forsikre seg om at objektet blir kvalitetsmessig innkapslet. Man slipper å bekymre seg for forurensning fra luft/vann ved bruk av krympeplast som tildekkingsmateriale.

RELATED CONTENT