Plass Beskyttelse

Exe-027-225x300For prosjekter som produserer byggeavfall, støv eller rester er tildekking ikke bare en fordel, men en absolutt nødvendighet. Alt fra maling og sandblåsing av broer i naturen til anleggsarbeid i det offentlige rom kan utilstrekkelig inndekking ha dyptgående konsekvenser.

Forurensing og forsøpling av miljø kan ha stor skade for nærområder og mennesker som ferdes og bor der. Kostbare oppryddningsaksjoner, bøtelegging og dårlig rykte/HMS kan være konskevenser av manglende/utilstrekkelig tildekking eller kontroll på byggeavfall.

Ved å kjøpe krympeplast direkte fra oss eller la et av våre erfarne arbeidslag ta seg av installasjonsjobben, kan man forsikre seg om at stillas, reisverk eller andre objekter blir kvalitetsmessig innkapslet. Man slipper å bekymre seg for forurensing til luft/vann/grunn ved bruk av krympelast som tildekkingsmateriale.

Tradisjonell stillaspresenning og inndekkningsplast er ofte designet for å gi slipp ved høye vindhastigheter. Da brytes det innkapslede arbeidsmiljøet og konsekvens kan være forurensing av miljø eller store materielle skader på inndekket objekt.

KR-8Ved å bruke krympeplast som skaper en hinne stramt som et trommeskinn, forsikrer man seg mot å havne i situasjoner som skissert ovenfor.

Krympeplast AS har erfaring med prosjekter hvor behovet for et kontrollert miljø i forhold til fuktighet og temperaturkontroll er kritisk.

Krympeplast AS gir deg derfor et trygt og tørt abeidsmiljø gjennom hele prosjektet.

RELATED CONTENT