Tog

Innenfor Jernbanesegmentet produserer Tufcoat ferdig installasjonsklar beskyttelsestildekking av hjul og hjuloppheng. Disse produktene er med på å sikre og beskytte vitale komponenter til tog under reparasjon og vedlikeholdsperioder.

Ved å tilby innovativ beskyttelse til produsenter og vedlikeholdsapparat for jernbane, er Tufcoat krympeplast med på å sikre kvalitet i vedlikeholdsprossessen av tog.