Transport Beskyttelse

Vi i Krympeplast AS vet at det å frakte stort verdifullt gods på vei eller sjøtransport kan by på mange utfordringer. Alt fra privatpersoner som skal frakte båt til store industri- og teknologibedrifter, som frakter viktige komponenter, ønsker å forsikre seg om at deres gods ankommer mottaker i samme forfatning  som det forlot avsender. Det er derfor viktig å ha riktig beskyttelse av objekter som er utsatt for ulike elementer. Sjøsprøyt, steinsprut, opphvirvlet forurensing fra vei og søle, kan i beste fall føre til estetiske skader. Selv om gods er uskadet , vil gods som er møkkete/forurenset gi mottaker et negativt førsteinntrykk da det første som må gjøres er rengjøring av objektet. Skadet gods derimot er meget uønsket da det må sendes tilbake for reparasjon, eller i værste fall erstattes. Uansett årsak til skaden, vil dette medføre forsinkelser i prosjektet godset er ment for, noe som igjen kan føre til økonomisk tap.

Krympeplast AS tilbyr markedsledende produkter for at du som kunde skal kunne sikre ditt gods på best mulig måte under transport. Vi tilbyr såvel montering/innpakking samt kursing av deres ansatte.

I motsetning til tradisjonelle tildekkingsmetoder tilbyr Krympeplast AS et heltrukket cover av krympeplast som blir stramt som et trommeskinn. Da utelukkes blafrende presenninger og man vil oppnå en vanntett innpakking.

Vi tilbyr krympeplast i et stort antall forskjellige størrelser, som vil si at vi kan kle godset med en hel duk .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close